Koffie-& Theecafé ’t Stroopsoldaatje is gevestigd op het terrein van de oude Isabella kazerne in Vught. De Isabella kazerne is gelegen op het terrein waar van oudsher het Fort Isabella gevestigd was. De waterwerken en het wegenpatroon herinneren nog aan het oorspronkelijk stervormige patroon van dit fort.

Het fort werd ten tijde van het Twaalfjarig Bestand gebouwd (1617) op de plaats van de vroegere buurtschap De Reut. Doel was de stad 's-Hertogenbosch aan de zuidzijde te beschermen, en het riviertje de Dommel te vrijwaren van vijandelijk ingrijpen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Isabella kazerne gebruikt door de Duitsers.
Het fort is verdwenen, wat rest is een uit de 18e eeuw stammend poortgebouwtje (de Puist). De kazerne werd in de jaren '10 van de 20e eeuw gebouwd.

In de eerste helft van de jaren '90 van de 20e eeuw werden op het terrein vluchtelingen opgevangen. Daarna heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een akkoord bereikt met de gemeente Vught om er een asielzoekerscentrum te vestigen.

Vanaf januari 2013 wordt het terrein van de oude Isabella kazerne hergebruikt. De historische gebouwen huisvesten nu studenten, kunstenaars, ondernemers en…… Koffie-&Theecafé ’t Stroopsoldaatje.

Ontwerp en realisatie: Bureau 8